Sajtóközlemény

2014.09.01-től indult iskolánkban TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0038 pályázat, amelyben 21 fajta tevékenységet ( szakköröket, projekteket, témaheteket) terveztünk és végeztünk el egészen 2015.08.31-ig. Minden tevékenységet megvalósítottunk. A meghatározott eszközöket beszereztük, és megfelelő módon használtuk, ill. adtuk át a pályázatban résztvevőknek. A megvalósított tevékenységek a következők voltak:

Egészségfejlesztési szakkör
Együtt legyünk egészségesek szakkör
Harmóniában a testünkkel szakkör
Iskolai konyhakert szakkör
Iskolai konyhakert, fűszernövények szakkör
Közlekedjünk kerékpárral szakkör
Légy egészséges (diákújság)
Mozgás és étkezés tudatosan szakkör
Reggeli zenés torna
Sportágválasztó szakkör

Ezek, mint szakkörök jelentkeztek.

Élj egészségesen! projekt
Könnyebben a vízben projekt
Mikulás Kupa projekt
Sportnap ( fő tevékenység)
Téli mozgásformák projekt
Vízfogyasztást népszerűsítő projekt

Ezek, mint projektek bonyolódtak le.

Életmód tábor túlsúlyos gyerekeknek
Ép testben ép lélek témahét
Hegyen völgyön át témahét
Sportos nyári tevékenységek
Vízi tábor

Ezek, mint témahetek teltek el.

Minden tevékenységben a túljelentkezés volt a jellemző, majd az első egy-két hét után beálltak a rendszerek, és folyamatosan szerveződtek a további foglalkozások. Adódtak kisebb problémák, de ezeket a foglalkozást szervezők minden esetben orvosolni tudták.
A dokumentumok elkészítésében és leadásában is jeleskedtek a kollégák, hiszen minden alkalommal, amikor időközi elszámolás történt, a kollégák pontos segítségére volt ehhez szükség.
A foglalkozásokat huszonnyolc tevékenységet végrehajtó pedagógus és külső személy látta el.
Meghívott előadók előadásai rendben lezajlottak.
A bérjellegű juttatásokat és annak járulékait a projekt menedzsment megfelelően és megfelelő időben kifizette.
Összességében a pályázat nagyszerűen sikerült, a tanulók örömére és a pedagógusok és foglakozást végrehajtók elégedettségére.


"Az ember akkor lesz lelkileg egészséges, ha leteszi a bűneit Jézus Krisztus elé." - interjú Drabik Noémi vallástanárralHonnan érkezett református iskolánkba? Milyen iskolákat végzett?

Északkelet-Magyarországról, azon belül is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkeztem Kisújszállásra. 18 éves koromig éltem Vaja kis városában szeretett családommal. 2007-ben sikeres felvételi után elkezdtem felsőfokú tanulmányaimat a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola tanító-magyar műveltségterületén; egy évvel később pedig felvettek hitoktató szakra is. 2011-ben kaptam meg mind a két diplomámat ünnepélyes tanévzáró istentisztelet keretében a Debreceni-Nagytemplomban. Mindig is érdekeltek a különböző külföldi országok és azok kultúrája, így ösztöndíj pályázatot nyújtottam be a Magyarországi Református Zsinat Külügyi osztályára, melyet abban az évben meg is nyertem. Istennek hála egy csodálatos évet tölthettem Észak-Írország fővárosába Belfastba, ahol a helyi teológián Gyakorlati Teológiából szereztem oklevelet. Ezzel párhuzamosan tevékenyen részt vettem egy Észak-Ír gyülekezet és egy iskola életében, ahol sok hasznos tapasztalatra és ötletre tettem szert. Miután hazaérkeztem, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem vallástanár és a Debreceni Egyetem pedagógiatanár mesterszakjain folytattam tanulmányaimat. 2014-ben örömmel vettem át mindkét mesterdiplomámat.

Miért pont a vallástanár szakot választotta?

Családom életében mindig is fontos szerepet töltött be a hit. Már kisgyermek koromtól a szüleim a testvéreimmel együtt vasárnapi gyermek istentiszteletekre kísértek el az év minden vasárnapján. Szüleim mesélték, hogy amikor elkezdtem járni, akkor már a két nagyobb testvérem kezét fogva indultam a templomba. Emlékszem, hogy nagyon szerettem az énekeket, a bibliai történeteket és játékokat, amiket a tiszteletes asszony tanított nekünk.
Szüleim fontosnak tartották, hogy testvéreimmel együtt hitünkben növekedjünk és fejlődjünk és megismerkedjünk más református keresztyén gyermekekkel az ország más tájairól, így nyaranta gyerektáborok, ifjúsági táborok és angol nyelvű táborok hűséges és lelkes résztvevői voltunk.
Nagy hatást gyakorolt rám, hogy édesanyám testvére, keresztanyukám és a nővérem is lelkészi pályát választották hivatásul.
Hálás vagyok családomnak, hogy hitben és szeretetben neveltek, ezért is választottam a vallástanár szakot, mert szeretném, ha a mai gyerekek is megismerhetnék azt az Istent, aki szereti őket.

Szereti-e a munkáját? Ha igen, mit szeret benne a legjobban?   

A munkámra inkább hivatásként tekintek, hiszen az a „tárgy”, amit tanítok, amellett elköteleződni szükséges. Szeretem a hivatásomat, mert arról az Istenről tehetek bizonyságot a diákjaim előtt naponta, aki az én Gondviselő Istenem. Szeretném, ha a diákjaim is megismernék Istent és bensőséges kapcsolatba kerülhetnének Vele.

Vannak-e céljai, elképzelési, amelyeket itt, Kisújszálláson szeretne megvalósítani?

Augusztus 10-14 között első alkalommal a Vasárnapi Iskolai Szövetséggel karöltve Öt Napos Klubbot szervezek. A tábor keretében egy adott bibliai témát veszünk át holisztikus szemléletben, énekeket, aranymondásokat és egy misszionárius történetét osztjuk meg a gyerekekkel; emellett lesz játék és  kézműves foglalkozás.
Terveim között szerepel, hogy jövő nyáron angol nyelvű református keresztyén szellemiségű tábort szervezzek a gyerekek, fiatalok számára, ahol angol nyelven hallhatják Isten igéjét.


Munka után mivel foglalkozik szívesen? Mi a hobbija?

Mivel szeretem a kreatív dolgokat, ezért kikapcsolódásként szívesen gyűjtök új ötleteket és ezeket el is készítem és a gyerekekkel meg is osztom.
Fennmaradó időmben olvasok keresztyén, szép és szakirodalmat.
Ha időm engedi, akkor családommal töltök időt. Testvéreimmel moziba megyünk és bowlingozunk.


Fontos-e az életében az egészségmegőrzés? Odafigyel-e arra, milyen ételeket eszik? Van-e olyan sport, amit szívesen űz?

Manapság az orvosok és a média is nagy hangsúlyt fektet az egészség megőrzésére. Az Internetes portálokon is nagyon sok cikket lehet olvasni ezzel kapcsolatban. Én is elengedhetetlennek tartom az egészség megőrzését, ezért megválogatom mit eszek, emellett természetesen rendszeresen sportolok.

Sokak szerint a testi és szellemi egészség mellett fontos a lelki egészség is. Vallástanárként mennyire tartja ezt fontosnak, és milyen módon érhetjük el ezt az „állapotot”?

Mint keresztyén hívő ember, a Bibliát tartom ebben a kérdésben mérvadónak. Amikor Jézus a földön élt, akkor nem csak az emberek testi betegségével törődött, hanem elsősorban a lelkükkel. Az ember akkor lesz lelkileg egészséges, ha leteszi a bűneit Jézus Krisztus elé. A lelki egészségnek több feltétele is van, ezek közül párat felsorolok Gary Chapmantől és Bagdy Emőkétől: 1. Fejezzük ki hálánkat, köszönetünket annak, akit ez megillet. 2. Törekedjünk derűre, vidámságra, mosolyogjunk, nevessünk többet, mint eddig. 3. Tegyünk jót másokkal. 4. Erősítsük szeretet kapcsolatainkat: családi, baráti és társas együttléteinket. 5. A megbocsátás képességét gyakoroljuk. 6. Legyen célunk és legyünk elkötelezettek. 7. Töltsünk együtt minőségi időt. 8. Bátorító szavakat mondjunk egymásnak. 9. Fejezzük ki szavakban és tettekben szeretetünket a másik felé. -  Mi ezekre magunktól nem lennénk képesek, ezért kell naponta Jézus Krisztustól erőt és szeretet kérni.

Milyennek látja a diákok lelki állapotát ma? Mennyire „egészségesek” a diákok lelkileg?

Az egész világ  mindent tárgyban és értékekben mér. A „Carpe diem”-re („Élj a mának”-ra) bíztat, amelyben nincs elköteleződés, másokra figyelés és a kapcsolatokban jelenlévő bensőségesség. Manapság a diákok nagy része legtöbb idejét a virtuális világban tölti, ahol azok lehetnek, akik akarnak. Nem tagadom, az Internet pozitív vívmányait is, de aggódva tekintek afelé, hogy mennyi veszélyt rejt magában. Szükséges, hogy a gyermekek tudatos Internet felhasználókká váljanak és a keresztyén etika és értékrend alapján mozogjanak a cyber térben. Ehhez fontos, hogy a szülők és a tanárok felé bizalommal fordulhassanak és átbeszélhessék élményeiket, akár negatívak, akár pozitívak.

Van-e olyan idézet, szép gondolat, amelyet élete vezérfonalának tart? Miért?

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”
 (Példabeszédek könyve 22,6)
 
Mint vallástanár nemcsak tárgyi tudást szeretnék továbbadni, hanem a gyermekek személyiségfejlődését is szeretném építően meghatározni. A legfontosabb, hogy milyen alapokra építhetek, ezért alsó tagozatban nagyon fontosnak tartom a szilárd alapok letételét, amelyre felső tagozatban lehet építeni. A nevelés több, mint az oktatás és ez a hittan „tantárgy” esetében fokozottabban igaz. Fontosnak tartom azt is, hogy a gyermekekben egy pozitív kép alakuljon ki Istenről és a református keresztyénség vonzóvá váljon számukra. Egy híres pszichológus tanulmányában azt állítja, hogy a szülőkön és a tágabb családon kívül a tanárok, a lelkész és a vallástanár is nagy hatással van a gyermek Istenképére. Ezért kérem Isten Szentlelkének segítségét és erejét, hogy hitelesen tudjam Őt képviselni ebben az iskolában.

Áldás Békesség!

Drabik Noémi
vallástanár

TÁMOP-6.1.2: Sportos nyári tevékenységek

A TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0038 kódszámú pályázat keretén belül megvalósuló táborunk a sport és hozzá kapcsolódó mozgásos játékokra épült. A csoport összetétele életkor szerint elég vegyes, de túlnyomórészt elsős és alsós gyerekek alkották, néhány felsős csatlakozott még hozzánk. Naponta reggeli tornával, mozgással indult a nap, minden délelőtt és délután 1-1,5 óra kötött program és kötetlen, de irányított sportos, mozgásos tevékenységgel színesítettük a gyerekek napjait, mellette kézműves tevékenységeket is választhattak a szabad foglalkozások alatt.


Amennyiben több képet, vagy információt szeretnél a programról megtudni, kattints a fenti menüsorban található "TÁMOP-6.1.2" fülre!

TÁMOP-6.1.2: Vízfogyasztást népszerűsítő projekt

A TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0038 kódszámú pályázatunk sikeres volt, pozitív döntést követően aktívan láttunk hozzá a projekt kidolgozásához, a feladatok ütemezéséhez.
A célcsoport egyértelmű volt számunkra, hiszen a pályázatban megfogalmazott 8-10 éves korosztályt céloztuk meg.
Célunk a mindennapos, megfelelő mennyiségű vízfogyasztás elérése volt. Az iskolában folyó pedagógiai tevékenységeink során azt tapasztaltuk, hogy viszonylag sok tanulónk folyadék fogyasztása mennyiségét és minőségét tekintve nem volt megfelelő. Többen cukros üdítőket fogyasztanak, illetve kevés vizet isznak, hogy ezen változtassunk indítottuk el a projektünket.
A program során olyan elemeket állítottunk össze, melyben a tanulók megismerkedtek és elsajátíthatták a vízfogyasztással kapcsolatos ismereteket.
Projektünk sikeres megvalósítását segítette a programba bevont védőnő és diatetikus. A beszerzett eszközök és az ásványvíz minőségű víz is hozzájárult a kitűzött célok eléréséhez.
Amennyiben több képet, vagy információt szeretnél a programról megtudni, kattints a fenti menüsorban található "TÁMOP-6.1.2" fülre!

TÁMOP-6.1.2.: Élj egészségesen!

A TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0038 kódszámú pályázat segítségével szerveztük az "Élj egészségesen!" projektet alsós tanulóink számára.Amennyiben több képet, vagy információt szeretnél a programról megtudni, kattints a fenti menüsorban található "TÁMOP-6.1.2" fülre!

TÁMOP-6.1.2.: Könnyebben a vízben

A TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0038 kódszámú pályázat keretén belül valósult meg a "Könnyebben a vízben" szakkör.


Amennyiben több képet, vagy információt szeretnél a programról megtudni, kattints a fenti menüsorban található "TÁMOP-6.1.2" fülre!

TÁMOP-6.1.2: Iskolai konyhakert - füszernövények

A TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0038 kódszámú pályázat keretén belül megvalósuló fűszernövényes projektben mind a négy évfolyam részt vett. Az előkészítő, ráhangoló foglalkozásokkal a gyűjtő munkák kiállításával keltettük fel a gyerekek érdeklődését. A foglalkozások legfontosabb pillanata mégis az volt, amikor megérkeztek a palánták, és élőben láthatták az eddig csak képről ismert növényeket, és elkezdődhetett az igazi munka. A célunk a több rétű volt: a növényápolással a felelősség, rendszeresség a motiváltság elmélyítése, a változatos, egészséges táplálkozás, a fűszernövények hasznosságának, sokrétűségének bemutatása.
A szülők segítsége is fontos volt, hiszen nem mindig tudtuk megoldani a kóstolós délutánokat,
iskolán belül, így egy- egy szülő készítette és hozta nekünk az elkészült finomságokat.

Nem gondolom, hogy ezen túl minden háztartásban fűszernövényes konyhakert fog virítani, de ha annyit elértünk, hogy felkeltettük az érdeklődést a gyerekeknél, és bebizonyítottuk nekik, hogy attól, hogy „zöld”, még finom, és, hogy mennyire jót tud tenni egy kis zöld levél az ételnek, mennyi mindenre használhatjuk, mennyire jó hatással van a szervezetünkre, már a szakkör elérte célját.Amennyiben több képet, vagy információt szeretnél a programról megtudni, kattints a fenti menüsorban található "TÁMOP-6.1.2" fülre!